Een speeltuin voor élk kind!

Belangrijk uitgangspunt voor de speeltuin in Tuil is dat het een plek is waar ieder kind welkom is.

Stichting Natuurtuin Tuil stelt zichzelf als doel, dat alle kinderen samen kunnen genieten in de natuurspeeltuin. De tuin moet speelplezier geven aan alle kinderen, ook kinderen met een beperking of gedragsproblematiek. Spelen in en met de natuur integreert de motorische, zintuiglijke, sociale en cognitieve intelligentie van kinderen. Zo wordt spelen in de natuurspeeltuin onbewust veel leren en ervaringen opdoen. En dat doen we het liefst samen…

In de tuin is aandacht voor de zintuiglijke beleving. Hierbij kunt u denken aan geurende planten, voelen van verschillende materialen of het horen zoemen van de insecten.

Dat groen goed is voor de motorische ontwikkeling van kinderen wordt onderstreept door Dieuwke Hovinge, lector Natuur en Ontwikkeling Kind aan de Hogeschool Leiden.

Groen helpt tegen stress, verbetert de ontwikkeling van kinderen en draagt bij aan het leggen van sociale contacten. Haar onderzoeksresultaten zijn overtuigend:

* In het bos spelen, draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen.

* Minder buitenspelen leidt tot meer kinderpsychopathologie.

* Kinderen van wie de ouders een moestuin hebben, eten meer groente en fruit.

* Kinderen met ADD / ADHD kunnen zich in de natuur beter concentreren.

De aanwezigheid van natuur is volgens Hovinga van groot belang. Het zorgt ervoor dat alle ontwikkelingsgebieden van een kind aan bod komen. Kinderen leren (zichzelf) ontdekken en ontwikkelen een identiteit.*

* www.degroeneschool.nl